Εάν ο γονέας παρατηρήσει την παρουσία μίας τουλάχιστον από τις παρακάτω καταστάσεις στο παιδί, τότε πρέπει να επισκεφθεί τον ορθοδοντικό.

  • Θηλασμός δακτύλου ή χείλους ή γλώσσας
  • Ασυμμετρία στα δόντια και το πρόσωπο
  • Στοματική αναπνοή
  • Συνωστισμός δοντιών
  • Διαστήματα ανάμεσα στα δόντια
  • Δόντια ή γνάθοι που δεν ταιριάζουν αρμονικά
  • Παρατεταμένη παραμονή παιδικών δοντιών ή πρόωρη απώλεια από τερηδόνα ή τραύμα
  • Ακούσια αποτρυβή ή σφίξιμο, δυσκολία στη μάσηση ή την ομιλία